HOME About CTX Production Service Design and Drawing Major Reference Contact US  
   
           
   
 
บริษัท สยาม เทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จำกัด

คือ หนึ่งในบริษัทชั้นแนวหน้าด้านการออกแบบและก่อสร้างเสาอากาศโทรคมนาคม เช่น สถานีวิทยุสื่อสาร, สถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่.สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีแพร่ภาพโทรทัศน์ โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจในผลงาน ซึ่งเป็นนโยบายคุณภาพของเรา จึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลบริษัท
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นและพัฒนาผลงานของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองโลก ในการสื่อสารข้อมูลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   

ผลิตภัณฑ์
"เสาตรงได้ดิ่ง สลิงตรึงได้ค่า" ทุกผลงาน คือ คุณภาพ เรามีทั้งเสาแบบ Guyed Mast Tower และ Self Support Tower ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นหลัก เพียงส่งข้อกำหนดให้เราเท่านั้น เราพร้อมสำหรับงานผลิตตามสั่งไม่ว่าจะเป็นงานโครงการหรือไม่ พร้อมการเสนอราคาหรือยื่นซองประกวดราคา

   

บริการ
ผลิตและ
ติดตั้งโครงสร้างเสาอากาศพร้อมก่อสร้างรากฐาน
ติดตั้งระบบสื่อสัญญาณ
ออกแบบโครงสร้างเสาอากาศพร้อมทำรายการคำนวณด้วยโปรแกรม Staad Pro
การขนส่ง
ให้คำปรึกษาและแนะนำ

   
โครงสร้างกับการออกแบบ
ยินดีให้บริการออกแบบโครงสร้างเสาอากาศชนิดต่าง ๆ และจัดทำรายการคำนวณตามข้อกำหนดของลูกค้า
   
ผลงานที่ผ่านมา
กว่าสิบปีที่บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตผลงานออกสู่สายตาสาธารณชน นับเป็นความภูมิใจของทีมงานคนไทย ที่มีส่วนช่วยให้โลกได้มีระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ